Powrót

Najczęściej zadawane pytania na temat Budżetu Obywatelskiego

1. Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to inicjatywa pozwalająca mieszkańcom decydować o wydatkowaniu części środków publicznych na konkretne projekty lokalne. Dzięki temu obywatele mają wpływ na rozwój swojej społeczności i otoczenia.

2. Kto może zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego?

Zgłaszać projekty mogą wszyscy mieszkańcy danej gminy lub miasta, niezależnie od ich wieku. Wymagane jest jednak, aby osoby niepełnoletnie miały zgodę opiekunów prawnych na udział w procesie.

3. Jakie projekty mogą być finansowane z budżetu obywatelskiego?

Finansowane mogą być projekty, które służą ogólnemu dobru publicznemu, takie jak poprawa infrastruktury miejskiej, projekty edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, czy inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

4. Jak zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

Aby zgłosić projekt, należy wypełnić specjalny formularz dostępny na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Formularz należy dokładnie wypełnić, uwzględniając cel projektu, szacunkowy koszt oraz korzyści dla społeczności.

5. Do kiedy można zgłaszać projekty?

Terminy zgłaszania projektów są różne dla poszczególnych gmin i miast. Zazwyczaj są one ogłaszane na początku roku kalendarzowego. Ważne jest, aby śledzić komunikaty lokalnego urzędu miasta lub gminy.

6. Jak mogę promować swój projekt?

Promować projekt można na wiele sposobów, w tym poprzez media społecznościowe, spotkania z mieszkańcami, ulotki, plakaty, a także współpracę z lokalnymi mediami. Ważne jest, aby pokazać potencjalne korzyści z realizacji projektu dla społeczności.

7. Kiedy odbywa się głosowanie na projekty?

Głosowanie zazwyczaj odbywa się po etapie weryfikacji projektów, w drugiej połowie roku. Dokładne terminy są ogłaszane przez lokalne urzędy.

8. Kto może głosować na projekty budżetu obywatelskiego?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy danej gminy lub miasta, którzy ukończyli 16. rok życia. W niektórych miejscowościach wiek uprawnionych do głosowania może być niższy.

9. Co się dzieje po wygranej projekcie w głosowaniu?

Projekty, które zdobyły największą liczbę głosów, przechodzą do etapu realizacji. Urząd miasta lub gminy wraz z autorami projektów pracuje nad ich wdrożeniem.

10. Czy mogę uczestniczyć w realizacji projektu?

Tak, autorzy projektów oraz zainteresowani mieszkańcy mogą być zaangażowani w proces realizacji, w zależności od ustaleń z lokalnym samorządem.