Powrót

Jak zainicjować dialog o BO w gminie?

Budżet obywatelski jest innowacyjnym narzędziem demokracji partycypacyjnej, pozwalającym mieszkańcom miasta na bezpośrednie decydowanie o części wydatków budżetowych. Jego wprowadzenie może znacząco wpłynąć na jakość życia w lokalnej społeczności, umożliwiając realizację projektów bezpośrednio odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Poniżej przedstawiam kilka porad, jak jako mieszkaniec możesz przyczynić się do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w swoim mieście:

1. Zbieraj informacje i edukuj się

 • Zapoznaj się z zasadami funkcjonowania budżetu obywatelskiego oraz przykładami z innych miast, gdzie takie rozwiązanie już funkcjonuje.
 • Poszukaj informacji, jakie projekty były realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w innych miastach i jakie przyniosły korzyści.

2. Organizuj lokalną społeczność

 • Rozpocznij od rozmów z sąsiadami, przyjaciółmi oraz lokalnymi działaczami społecznymi na temat potencjalnych korzyści płynących z wprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 • Zorganizuj spotkania informacyjne lub warsztaty dla mieszkańców, by podnieść świadomość na temat budżetu obywatelskiego.

3. Buduj koalicje

 • Zbierz grupę zainteresowanych osób i organizacji lokalnych, aby wspólnie działać na rzecz wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Silna, zorganizowana grupa ma większe szanse na sukces.
 • Współpracuj z lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem, aby zyskać wsparcie dla swojej inicjatywy.

4. Nawiąż dialog z władzami miasta

 • Przygotuj oficjalne pismo do władz miasta z prośbą o rozważenie wprowadzenia budżetu obywatelskiego, podkreślając jego potencjalne korzyści dla lokalnej społeczności.
 • Zaproponuj organizację wspólnych spotkań z urzędnikami, na których moglibyście przedstawić argumenty za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego oraz przykłady dobrych praktyk.

5. Wykorzystaj media społecznościowe i petycje online

 • Uruchom kampanię w mediach społecznościowych, aby promować ideę budżetu obywatelskiego i zbierać wsparcie wśród mieszkańców.
 • Rozważ zorganizowanie petycji online, która mogłaby pokazać władzom miasta, ile osób popiera wprowadzenie budżetu obywatelskiego.

6. Bądź aktywny i wytrwały

 • Pamiętaj, że wprowadzenie tak znaczącej zmiany może wymagać czasu i cierpliwości. Nie zrażaj się ewentualnymi początkowymi trudnościami czy oporem.
 • Bądź otwarty na dialog i gotowy do współpracy z urzędnikami w celu znalezienia najlepszego sposobu na wdrożenie budżetu obywatelskiego.

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego to proces, który wymaga zaangażowania, edukacji oraz budowania sojuszy. Pamiętaj, że jako mieszkaniec masz realny wpływ na kształtowanie przestrzeni i jakości życia w swoim mieście. Poprzez aktywne działanie i współpracę z innymi, możesz przyczynić się do wprowadzenia pozytywnych zmian.


Zobacz kolejny artykuł:

Jak zgłaszać i promować projekty?